Privacy Statement

Privacyverklaring Onderzoek met Freaks and Beards

In deze privacyverklaring leest u hoe Freaks and Beards omgaat met persoons- gegevens in het kader van onderzoek voor zowel Freaks and Beards zelf of in opdracht van een van haar partners.

Bij Freaks and Beards vinden we het belangrijk om de privacy van onze onderzoeksdeelnemers te beschermen. We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het onderzoek waar u aan meedoet. Wanneer u persoonsgegevens met ons deelt dan bewaren we die niet langer dan noodzakelijk, dit betekent in den regel niet langer dan de duur van het onderzoek. Freaks and Beards heeft een adequaat beleid voor gegevensbescherming om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Privacy en anonimiteit

De persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van onderzoek behandelen we strikt vertrouwelijk. Klanten van Freaks and Beards krijgen geen directe inzage in deze gegevens. De onderzoekers werken alleen met anonieme data, waardoor we de privacy voor de deelnemers aan onderzoek waarborgen. De resultaten van het onderzoek zijn nooit te herleiden tot individuele deelnemers. Wij geven geen persoonsgegevens aan derden door voor verder onderzoek, tenzij de deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent of een overheidsinstantie ons op grond van een wettelijk voorschrift daartoe zou verplichten.

Benadering

Freaks and Beards neemt nooit telefonisch contact op met respondenten om producten of cadeaus aan te bieden. Er zijn bedrijven die willekeurig mensen benaderen, waarbij ze verwijzen naar deelname aan een onderzoek en vervolgens producten of cadeaus aanbieden. Dergelijke aanbiedingen worden nooit door of namens Freaks and Beards gedaan.

De enige vorm van benadering vanuit Freaks and Beards is voor beloningsdoeleinden of vervolg onderzoek mits de participant hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Freaks and Beards Proefkonijnen

Freaks and Beards heeft voor onderzoeksliefhebbers een speciale club waardoor het makkelijk wordt om mee te doen met de nieuwste onderzoeken van Freaks and Beards. Deelnemers krijgen automatisch uitnodigingen voor nieuwe onderzoeken, wanneer ze hiervoor in aanmerking komen. Freaks and Beards heeft persoons- en contactgegevens nodig voor eventuele voorselectie en benadering. Deze persoons gegevens worden alleen gebruikt voor de Proefkonijnen. Expliciete toestemming is vereist voor het deelnemen aan de Freaks and Beards Proefkonijnen.

Data Opslag

Freaks and beards slaat onderzoeksdata zorgvuldig op. De data is alleen toegankelijk tot onderzoekers die bij het onderzoek betrokken zijn. De data wordt bewaard over een periode van de minimale duur van het onderzoek tot maximaal 1 jaar. Na deze periode worden de onderzoeksgegevens volledig verwijderd met uitzondering van de resultaten. De uitzondering op deze regel is een onderzoek waarbij een periode van meer dan 1 jaar nodig is, in dit geval wordt expliciet beschreven in de onderzoeksomschrijving. Contactgegevens worden alleen bewaard voor doeleinden beschreven in het kopje “Benadering” en met een maximale periode van tien jaar. Na deze periode worden de contactgegevens volledig verwijderd.

Rechten onderzoeks participant

De onderzoeks participant heeft volgens de wet de volgende rechten. De participant mag:

 • zijn gegevens bij ons opvragen.
 • zijn gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • zijn gegevens laten verwijderen.
  • Het kan voorkomen dat de gegevens niet verwijderd kunnen worden. Bijvoorbeeld door een wettelijke verplichting.
 • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.
 • zijn toestemming stoppen.
 • zijn gegevens overdragen.
 • het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken.
  • Bijvoorbeeld als de participant bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens.Contact

contact@freaksandbeards.nl

+31 6 23 29 24 31

Hoge Bothofstraat 49

7511 ZA Enschede

kvk: 65694929